Joannici
Dodane przez lime3 dnia Czerwiec 12 2016 19:05:14
PRZEKAZANIA MAJĄTKU DLA ZAKONU JOANNITÓW

24 grudnia 1350 r. dwóch margrabiów przekazało zakonowi Joannitów zamek łagowski i zrzekło się wszystkich dalszych praw do niego.
W akcie napisano: "My Ludwig i Ludwig Rzymianin z łaski Bożej margrabiowie z Brandenburgii i Łużycy, najwyżsi skarbnicy świętej rzymskiej rzeszy, palatyni przy Renie, księża na Bawarii, oświadczają, oficjalnie w tym liście, że my i nasi spadkobiercy sprzedaliśmy i sprzedamy w tym liście uczciwie i prawnie czcigodnym duchownym ludziom, bratu Hermann von Werberg i braciom i zakonu świętego domu przytułku Św. Jana Chrzciciela z Jerozolimy własność i wszelka sprawiedliwość, których mieliśmy do tej pory w domu przy Łagowie i w miasteczkach i wioskach, które są niniejszym opisane i wymienione: otwarte miasteczko na górze przed Łagowem Rygen Lagow, Spegelberg, Berse, Turzic,Malutkendorff, Groten Ostczetz, Schonaw, lindow. Malsow,Hildebrandestorp, Dobemniz. Grabow, Sandow, Gander, Gandekow. Barghe, Wyscok, Sierzig, Cloppot. Poprzednio wymienione dom Łagów, miasteczka i wioski, wymienione bracia i poważany zakon powinni zatrzymać i posiadać z całą własność i wszystkimi prawami, jakie te z
Klepzig mieli, i też wolności. Dalej poprzednio wymienione bracia i zakon powinni poprzednio wymienione dom Łagów, miasteczka i wioski zatrzymać i posiadać z wszelka, sprawiedliwością, ze wszystkimi sadami, najwyższego i niskiego, ze wszystkimi lennami, duchownymi i światowymi, ze wszystkimi granicami, przynależące prawnie do wymienionego domu w Łagowie, miasteczek i wiosek, z polami, uprawnymi i nieuprawnymi, z drewnem, wrzosowiskami, mostami, polowaniami i wszelkim myślistwem. Ze wszystkimi jeziorami, wszystkimi wodami, bieżącymi i stojącymi, z wszelkim rybactwem, z młynami, cłami, z wszelkimi rudami. I pastwiskami, łąkami, z trawa i wszystkim, co znajduje się w granicach, nad ziemia i w ziemi albo gdzie to można wydobywać. Dalej przyznajemy, my Ludwig i Ludwig Rzymianin, margrabiowie z Brandenburgii, poprzednio wymienione, ze wyrzekam,- sie wszelkiego prawa, które mieliśmy do domu wŁagowie i miasteczek i wiosek, które poprzednio zostali wymienione, i przekażemy ich z wszelka władzą i załoga i z wszelki sprawiedliwość i a poprzednio wymienionemu bratu Hermannowi von Werberg i jego zakonu i zostawiamy ich wolni od hołdu, przysięga i załogi, który nam przedtem ukazali z powodu wymienionych majątków. Dalej powinniśmy poprzednio wymienionym bratu i zakonu i całe ich dobro, znajdujące sięna naszej ziemi, utrzymać w sprawiedliwości i wolności, które oni powinni udowodnić przy tym, i powinniśmy ich obronić i pomagać im w ich prawie przeciwko każdemu. Dalej Łagów powinien być otwartym domem wiecznie nam i naszym spadkobiercom w naszej potrzebie wbrew każdemu, kiedy i jak często my to potrzebujemy. O tym na akt jak świadectwo powiesiliśmy oba naszych pieczęci do listu, świadkami tego są, szlachetny hrabia Johann von Henneberg. nasz kochany wujek, i mocni mężowie Friedrich von Lochen. Wilhelm Schenck. Bombrecht, Dipold Hele, nasz marszałek, Otto von Hele, Hermann von Wulkow, rycerz, i czcigodni ludzie Dietrich Momer, nasz główny pisarz, Wilkcn murów, rycerz, i Falkcnhagen. Heinrich Angcnnundc, Klaus Wale, Kuno Hokcmann i zwyczajni radcy z Frankfurtu i dość innych czcigodnych ludzi. List został w naszym mieście Frankfurcie w 1350 roku w święto świętej wigilii”.